Microblogging social

Imatge via respres sota llicència Creative Commons

El microblogging lluny de quedar eclipsat per els sistemes de blogging més populars com WordPress, Typepad o Blogger ha definit un espai propi. El gran atractiu de crear un impacte a través d’un nombre limitat de caràcters, o qualsevol altre tipus de limitació, i els extres que ha representat la incorporació d’una faceta social en la que es permet ser i tenir seguidors dels nostres comptes, així com valorar el contingut i fomentar la comunicació entre els usuaris, l’han convertit en una alternativa diferenciada al blog tradicional, s’allunya de la publicació de text per apropar-se a quelcom més proper a la creació de vincles entre usuaris gracies al contingut.

Com a màxim exponent tenim Twitter i Tumblr. Twitter i els seus 140 caràcters per publicació és la plataforma més microblogging més popular. La limitació de caràcters en cada post, la facilitat per publicar, per seguir les publicacions d’altres usuaris, i per classificar la informació a través d’un sistema de #tags la converteix en quelcom més que una plataforma per a la publicació de contingut. És una xarxa social de facto.
Tumblr representa un concepte intermig entre el microblogging i el Blogging. Originalment pensat per publicar textos més esquets que un post per a un blog, permet estructurar el contingut amb templates senzills. Els usuaris poden opinar sobre el contingut (i like) i seguir els usuaris que desitgin. Un concepte intermig entre twitter i els sistemes de blogging.
Els serveis clàssics com blogger o wordpress han incorporat widgets i plugins que permeten difondre contingut en les xarxes socials o qualificar-lo. Blogger compta amb un sistema per subscriure’s a un blog com a seguidor però és l’intent més proper a convertir els CMS de blogging clàssics en quelcom més, però per arribar a la dimensió de twitter hauran de trobar una via diferent que els hi permeti arribar a crear xarxes per vincular usuaris i contingut, tal i com ha fet Twitter.
El punt social que ha obtingut el microblogging l’ha convertit en una alternativa i en un complement del blogging. Mentre que en el blog podem desenvolupar de forma més extensa el contingut i en espais com Twitter promocionar-lo o publicar informació addicional, com enllaços que han servit per documentar el post. La convivència de les dues formes de publicació – de forma integrada- augmentarà el nostre possicionament en la xarxa i permetrà atraure lectors al nostre blog.