BBVA en xarxa: Com millorar la presencia en xarxa

Foto via Remo- sota llicència Creative Commons

Últim post de la sèrie BBVA en xarxa . En l’ultima activitat del curs d’estiu  es va realitzar un compendi de propostes per intentar polir la presencia a la xarxa de l’empresa seleccionada.  En el meu cas vaig presentar un document on es repassaven les línies per augmentar la quantitat i la qualitat de la presencia  a la xarxa. En el  següent post es repassen dues vessants, el manteniment dels comptes i l’augment de la presencia del grup a les xarxes socials.

Manteniment dels comptes

Un dels punts a millorar és la freqüència de publicació de contingut als compres que tenim actius. Actualment és publica una entrada cada 2-4 dies al compte CIBBVA per 3-5 dies en el compte BBVA Opentalent. S’hauria de publicar diàriament, principalment  amb informació estrictament pròpia dels projectes, complementada amb retweets –republicació de tweets d’altres comptes- d’informació relacionada amb els tweets del banc. Busquem aconseguir un major nivell d’atenció als continguts per part del usuari. Ho aconseguirem augmentant la freqüència d’actualització i publicant contingut de qualitat.

Un dels problemes detectats és l’abandonament de comptes. Crear un compte i mantenir-lo actiu durant alguns mesos tancant-lo posteriorment per la poca acceptació pot donar mal imatge al seu titular. En el cas que ens ocupa, el banc crea comptes a la xarxa vinculats a campanyes llençades a través dels mitjans tradicionals, quan aquestes finalitzen es deixa de publicar en el compte.

Per evitar efectes contraproduents, com el fet de crear una sensació d’abandó en els seguidors i visitants, els quals poden arribar a pensar que l’empresa no es pren seriosament la presencia en la xarxa o que utilitza només com a ganxo per cridar la seva atenció, però que un cop acomplerts els objectius o finalitzada la campanya els deixa de banda. Per evitar aquest problemes podem optar per dues vies:

  1. Crear un compte per a promocions que periòdicament renovi la seva imatge. Canviant el background de la pàgina de Twitter i els settings relacionats, adaptant-lo a la imatge de la nova campanya i començant a publicar informació de la nova iniciativa després d’enviar un missatge personalitzat a cadascun dels nostres seguidors informant-lo del canvi d’orientació del compte i les novetats en el contingut. Els principals avantatges que ens reportarà seran els següents:
    1. Reforçarem l’apropament als nostres seguidors. El missatge personalitzat enviat per comunicar el final i l’inici d’una campanya implica un contacte directe periòdic amb cadascun dels seguidors.
    2. Ens permetrà anar acumulant capital social en el compte. Els seguidors que captem amb cada campanya no es perdran quan finalitzi i es tanqui el compte.
    3. Obtenim una posició constant als buscadors d’Internet. Mantenim la URL subministrada pel servei (Twitter), la qual es posicionarà als buscadors i no es perdrà cada cop que finalitzi la campanya i l’abandonem. Si mantenim una activitat regular i augmentem el nombre de seguidors ajudarà a augmentar el  rati i posició en el resultat de les cerques.
  2. Informar a l’usuari de la finalització de l’activitat i redreçar-lo a un altre compte de la companyia per mitja d’un missatge personalitzat. Donarem per acabada la vida útil d’un compte i enviarem un missatge als seguidors per informar-los del tancament i convidant-los a fer se seguidors del compte de la nova campanya, o del compte corporatiu. Si això resulta massa extens podem publicar un missatge en la sala de prensa del banc i enviar un missatge acomiadant-se i adjuntant el link de la pàgina.

Augmentar la presencia del grup en les xarxes socials

Actualment el banc mante una presencia activa en Facebook i Twitter. Cadascun dels projectes i campanyes del banc tenen el seu espai en ambdues xarxes. Les pàgines de BBVA emmagatzemen el contingut multimèdia en el espai de hosting web.

Si enlloc d’aquesta opció creem comptes a xarxes com Flickr, Youtube o Slideshare (per a les presentacions) compartint-hi els continguts ampliarem la nostra presencia en un segment de xarxes socials nou fins al moment. La iniciativa permetria al banc obrir nous punts de trobada amb els usuaris dels seus serveis i les seves webs, utilitzant-se com una nova via per atraure  tràfic cap a les pàgines del grup.  Reforçaria la imatge de marca innovador, aconseguint un plus si part del material es penja sota una llicència Creative Commons que en permeti la lliure distribució i utilització per part dels usuaris.

Haurem de mantenir una escolta activa i respondre seguint la línea de resposta de comentaris utilitzada en Twitter o facebook, sense deixar de respondre cap comentari de caire negatiu sobre la marca o els seus productes.

Els cursos d’estiu de la UOC sempre son interessants, serveixen com a introducció a qualsevol tema, en aquest cas m’ha servit per introduir-me al nou branding aparegut a través del 2.0.