BBVA en xarxa: Promoció & Presencia Web

Imatge via Gerard Girbes sota llicència Creative Commons

En el següent post de la sèrie BBVA en xarxa repassaré la presencia del banc en les xarxes socials, i l’ús de la web com a part de la seva estratègia de comunicació.  Seguirem la presencia de la marca en els serveis 2.0 dividint-la en dues branques: La primera engloba les diferents empreses del grup, mentre que la segona recull totes les iniciatives promocional i patrocinis del grup. Pel que fa a l’ús del web en les iniciatives de promoció i venda d’imatge hem centraré en realitzar un review de la campanya Aprovechatubanco.es

La presencia corporativa a la xarxa esta composada per vessant clàssica, amb la pàgina del grup.  Per altra banda cadascun dels bancs del grup, entitats bancàries en diferents països tenen el seus propis comptes on ofereixen informació  local orientada als seus seguidors que busquen quelcom més especific (Veure casos: Mèxic, Paraguai, Argentina, USA).

Cadascuna de les iniciatives que el banc considera important, ja sigui la selecció de personal (BBVA Selección) o els projectes d’innovació i emprenedoria (Centro de innovación o BBVA Open Talent) compta amb una pàgina web i els seus respectius comptes a facebook i twitter.

Els patrocinis compten amb la seva presencia a les xarxes socials,  per exemple la ruta Quetzal. La diferencia en aquests àmbit  és la gestió de la compta. Els managers de la comunitat no intervenen tant activament en el flux de missatges. Al ser iniciatives apartades de l’activitat professional, no es rep critiques relatives al grup bancari i són els usuaris els protagonistes del flux de contingut generat.  Són un complement a la difusió que es realitza en mitjans convencionals.

Els managers dels comptes procuren contestar amb una certa celeritat els comentaris, guardant una certa distancia  en els comentaris crítics per no caure en un cos a cos que perllongaria en excés el fil de comunicació i podria atraure l’interès de la resta d’usuaris.  Pel que fa a la actualització de contingut és força regular, tot i trobar intervals de temps en que no s’actualitza alguna compte en concret el flux de publicació és força correcte. En el cas de twitter tenim comptes amb un o varis tweets diaris. També trobem el cas de BBVA Mèxic amb una presencia testimonial, un compte que sembla abandonat desprès d’un sol tweet i una bona temporada sense activitat, per aquests casos millor seria eliminar el compte.

Campanyes en mitjans convencionals i a en xarxa

Aprovechatubanco.es és una campanya de publicitat engegada per BBVA on el protagonisme recau sobre els directors de les seves sucursals. Amb la intenció que clients – i potencials clients- coneguin l’empresa i treguin un major partit als productes que se’ls hi ofereix.

La campanya és basa amb el director de sucursal com factor d’apropament al client. Normalment és algú amb qui hi ha un tracte més proper, trencant la distancia que hi ha entre l’usuari i la corporació, oferta en les campanyes impersonals pròpies del sector.

A part d’una pàgina web on podem trobar tots els vídeos –de tots els directors de sucursal- compta amb presencia a twitter i facebook. La campanya incentiva la participació del usuari convidant-lo a visitar la seva oficina, però també a participar en els seus espais en les xarxes socials. Des de Facebook i Twitter és van presentant els vídeos dels de cadascun dels directors buscant el comentari del usuari. Es respon a tots els comentaris crítics i s’utilitza el canal per presentar altres informacions sobre l’activitat del banc i els seus patrocinis per introduir a l’usuari, utilitzant-ho com esquer, per implicar-lo més amb l’entitat.

Sinergia entre mitjans convencionals i Internet. Utilitzant correctament les eines socials, respectant certs preceptes a l’hora de gestionar els comptes, s’aconsegueix una atenció activa permanent. Els usuaris poden dirigir-se al banc i se atesos sempre (de forma asíncrona). Combinar campanyes a TV i a la web, d’on obtenim contingut extra, és tradueix en una promoció de més calat i personalitzada, tots podem trobar el director de la nostra sucursal. En ambdós casos  podem resumir el benefici més destacat en una major proximitat amb l’usuari.