GTD i com processar el teu Inbox

Processar el material de la teva Inbox pot semblar quelcom trivial, però com sempre darrera qualsevol acció simple sol amagar-se un cert grau de complexitat. Cal entendre el sistema de llistes i la filosofia de GTD de considerar allò que hi entra quelcom útil i per recordar. Gran part de la força del sistema ve …