GTD: Des dels 15.000 metres

Es molt difícil concebre un pla de llarg abast que defineixi les línies rectores de la nostra vida.  En el meu anterior post parlava de concreció a l’hora de definir uns objectius a llarg termini. Em vaig expressar malament, parlava més aviat de objectius realistes (gracies per l’apunt Miguel), no embarcar-se en quelcom totalment impossible, …