GTD. Més enllà de les accions i els projectes

Els  nivells de perspectiva de GTD ens permeten administrar els nostres objectius segons el seu abast. El sistema de llistes per administrar accions i projectes és l’eix horitzontal del sistema, el de perspectives l’eix vertical. Personalment agrupo els nivells de perspectiva en tres grups, pràctics, a mig termini i el llarg abast. Aquest sistema m’ha …