No oblidis res més amb GTD

Una de les coses més molestes, com a mínim en el meu cas, és aquella situació en que se’t passa una cita i això condiciona negativament el teu planing de treball. No parlo només del oblit, el que en el millor dels casos ens obliga a fixar una altra data, o ha excusar-nos quedant en …