13 punts a favor de facilethings

Aquesta entrada també està disponible en: Español

Dons s’ha acabat la meva etapa Evernote + GTD, he anat una mica més enllà i desprès d’acceptar que no s’ha de tenir tot instal·lat al ordinador m’he decantat per una aplicació de al núvol com facilethings.  Els canvis en l’operativa  son substancials però m’han permès extreure una sèrie d’avantatges funcionals sobre Evernote que us descric en el post d’avui.

 • No s’ha de destinar recursos a mantenir l’infraestructura. Tota l’estructura de llistes, projectes, així com el marc per definir objectius i àrees de responsabilitat ja ve donada pel sistema, no cal que perdis temps ‘inventant-te-la’.
 • Descobreixes la força que te la simplicitat del sistema de llistes. El problema del software no orientat a GTD és la quantitat de soroll que generes afegint llistes de creació pròpia o altres recursos de creació pròpia que interfereixen més que ajuden.
 • Projectes i sistema de llistes separats. Separar els dos conceptes en entorns independents és important per l’enfocament que se’ls hi dona. Les llistes estan ens orienten  a l’acció, a pensar en el que hem de fer . L’apartat de projectes resulta més òptim per la planificació. Tant per  la definició del projecte, com de les accions a realitzar i sobretot l’elecció de quins prioritzem sobre uns altres.
 • Dinàmic i senzill d’utilitzar. Es tracta d’una interfície web on crear una acció és tant senzill com redactar una frase que la descrigui i assignar els tags que defineixen els contextos. Crear un projecte és similar, el definim assignant nom, el tag que el descriu, l’àrea de responsabilitat i definim les accions. Està tot pensat per fer-ho amb 2 o 3 clics.
 • Intuïtiu. En el sentit que donant un cop d’ull podem assimilar els principals conceptes sense necessitat de formació ni lectures de tutorial. M’agrada especialment com és de fàcil assignar un temps i el nivell d’energia a cada tasca. Molt gràfic i entenedor.
 • Un sistema GTD on rails. S’incorporen els diferents aspectes del sistema amb coherència entre ells, relacionant, accions – projectes- objectius – àrees de responsabilitat.  Al ser una aplicació con un entorno estructurat no permet a l’usuari prendre’s llibertats i sortir de l’ortodòxia.
 • Inclusió de la funcionalitat processar per buidar l’inbox. El fet de crear un procés que obliga a buidar l’inbox quan es llança, evita en gran mesura procastinar aquesta tasca. A vegades resulta desagradable per la gran quantitat de material que s’hi acumula.
 • Integra una agenda. Si assignes una data i/o hora a una acció queda catalogada dins de l’agenda. Crea l’hàbit de controlar-la i no crear accions-recordatori que poden disgregar la funció de la llista de següents accions.
 • Integra apartat per la informació. Documentació per als teus projectes i accions. Fins a 5 GB, tot i que jo segueixo utilitzant evernote, vinculant acció i material amb un evernote-link. La separació evita la contaminació.
 • Facilitats per recopilar. Sincronia amb xarxes socials i evernote per importar contingut. Podem enviar notes per email.
 • Programar tasques repetitives. Adéu a fer invents amb Google Calendar perquè els teus reminders acabin a la teva inbox. El sistema incorpora un sistema de tasques repetitives que et permet gestionar els teus compromisos via agenda.
 • Assignar les tasques a altres usuaris. Pots contactar amb altres usuaris del sistema a través d’una invitació via mail, i assignar-los tasques. Productivitat personal, però sense estar aïllat.
 • Registre de la teva activitat diària i mensual. Tot el que vagis atenent i desestimant queda enregistrat en un sistema d’estadístiques que podràs utilitzar per fer un seguiment de la teva activitat: accions ateses, mitjana de temps emprat, detectar si una setmana baixa la teva activitat…

Encara queden coses per millorar però a través del seu canal de twitter ens mantenen informats i ens donen feedback a les nostres demandes i dubtes. Crec que amb el temps s’acabarà convertint en l’aplicació GTD de referència.

Podem seguir parlant de productivitat personal des del 2.0, em pots trobar a twitter @davidtorne, o a Google+.
Pots fer-me arribar els teus dubtes sobre GTD, Evernote o qualsevol tema relacionat amb la productivitat personal a través de Qüestiona’m