Gestionar les obligacions i el que no ho és

L’actitud davant del que fem per obligació, per exemple en la nostra feina, no és la mateixa que apliquem amb les nostres activitats personals. Entenent per personals tot allò que fem fora de la feina, ja sigui per plaer o per desenvolupar els nostres propis projectes.  M’agradaria dedicar les línies d’avui a fer un repàs …