Personal branding: Nosaltres com a marca a la xarxa

Imatge via davidtorne.com  sota llicència Creative commons En les properes línies voldria parlar dels primers passos que podem seguir per crear la nostra marca personal. Nosaltres, el nostre nom, com a identificador d’una sèrie de valors concrets. A la xarxa tothom vol vendre quelcom, tot i no ser uns serveis o productes amb una finalitat …