Com gestiono una situació de gran estrès i frustració

Productivitat personal aplicada. Et presento una situació recurrent que em genera gran quantitat d’estrès. Parlo de situacions on es crea una visió de túnel i de com la cognició i les reaccions físiques generen emocions negatives i pensaments limitants, Perquè es produeix i quines solucions hi puc donar.