Evernote. Com enllaçar notes

Aquesta setmana fem un parèntesis a la sèrie de post sobre Evernote per parlar d’algunes de les millores que s’han inclòs a la versió 4.4 de l’aplicació i la seva utilitat en quan a organització de la nostra informació i gestió de tasques. Podem considerar el post com un annex al publicat la setmana passada …

What’s in your bag?

Imatge via T0rryLike sota llicència Creative Commons Un altre tag que podem trobar a la xarxa, utilitzat per classificar imatges on la gent mostra el contingut de la seva bossa. Relacionat amb el tema de la productivitat, hem de prioritzar sobre el que portem al damunt. Per temes d’espai, comoditat i portabilitat, han de ser …