Fonaments de programació

Aquesta entrada també està disponible en: Español

Aquella assignatura repetitiva que un es troba al inici de la carrera, o com a part d’alguna assignatura que es cursi en un mòdul de desenvolupament de software si és el cas. Bucles i recorreguts, aquest seria el resum del que s’hi fa. Basic, monòton i fins i tot avorrit. Doncs és el dia a dia de la gran majoria de professionals que és dediquen al desenvolupament en una petita i mitjana empresa, tractaments de negoci. Monotonia.

Enrere queden la enginyeria de programari, els anàlisis, les especificacions, el disseny de l’aplicació. Tot és centra i és carrega en la implementació. Una implementació modular o orientada a objectes, és igual. Però com més simple és el codi aplicat millor. Menys dificultat de manteniment i menys cost en quant a temps de desenvolupament.

Aquesta monotonia i simplicitat en la implementació, en el dia a dia, fa que és desaprofiti el potencial dels analistes programadors, i el potencial desaprofitat són capacitats que no s’arriben a desenvolupar, ni consolidar. En conseqüència un plus de productivitat per individu i per l’empresa que es perd. La solució passaria per donar més llibertat de moviments al desenvolupador perquè introdueixi en el seu treball diari disciplines analítiques adquirides durant la seva etapa lectiva. Pot representar una pèrdua de temps en quant a la implementació de les tasques, però dinamitzaran el seu treball, milloraran la qualitat del producte final i si l’empresa ho sap aprofitar, es capaç d’incentivar-ho i coordinar-ho pot convertir el potencial en força de treball.