Dinamitzant el nostre equip

Imatge via Saad Baig sota llicència Creative Commons

Per als pilots és important retallar segons a cada volta, en el seu cas per reduir distancies en la competició, en el nostre cas per dedicar el temps estalviat a altres coses més útils, però sobretot, per donar una major sensació de dinamisme a la nostra feina, obtenint satisfacció de fer més eficient la nostra forma de treballar. En el post d’avui, presento un conjunt de consells per millorar l’eficiència en l’organització i l’ús del vostre computador.

Una de les vies més recursives per aconseguir-ho és centralitzar l’accés a aplicacions i a les seves opcions des del teclat. Amb dreceres i combinacions de tecles estalviarem temps i dispersem menys la nostra atenció. Les funcionalitats més habituals, d’ús general en l’aplicació, o que s’utilitzen amb més freqüència ja tenen la seva drecera de teclat. Una vegada apreses hem de comprovar si el programari compta amb un apartat per personalitzar les combinacions de teclat, o si podem instal·lar un pluig-in que ho permeti. Si es així, donarem cobertura a totes les opcions sense drecera que utilitzem, permetent controlar pràcticament per a tota l’aplicació utilitzant el teclat.

Una opció semblant són els llançadors. Aplicacions que ens permeten aprofitar el teclat com a dispositiu d’interacció complert amb l’ordinador, sense tenir en compte el ratolí. Poder obrir qualsevol aplicació, arxiu o carpeta present en el nostre equip, escrivint–ne el nom en la entrada de text present en la simple interfície del programari. Prèviament s’hauran configurat els paths sobre el que treballa l’aplicació, els indexarà i endavant les atxes… dominant dues o tres combinacions de tecles el fem des/aparèixer en pantalla. Són aplicacions molt simples que milloren l’ergonomia del nostre equip. Per Windows podeu utilitzar Launchy, si teniu un Mac disposeu de Quicksilver, ambdós gratuïts.

Un escriptori net, minimalista ens ajuda a treballar millor. No utilitzem l’escriptori com un magatzem on abandonem tot allò que ens descarreguem, o que extraiem de zips, emails, o imprès a través d’un dispositiu per generar PDF’s. Per evitar-ho creem tres carpetes amb les següents funcions:

  • Inbox: On guardem tots aquells documents, arxius descarregats o descomprimits amb els que volem treballar amb breu. Una vegada els utilitzem els borrarem o els arxivarem a una carpeta del nostre disc dur. És una carpeta d’entrada on l’arxiu hi serà temporalment.
  • Impressió: Per a tots aquells documents per imprimir o que s’hagin generat en format pdf o XPS. Com una cua d’impressió on s’accepten documents de sortida –per imprimir- i d’entrada, documents generats a partir d’una impressió (pdf, xps…)
  • Útil: Grup d’adreceres a aplicacións o carpetes del sistema que utilitzem freqüentment. La freqüència serà menor a les que tenim a l’escriptori
A les dues primeres carpetes eliminarem el contingut periòdicament, mentre que la carpeta Útil només es modificaran els accessos directes quan se’n modifiqui la ubicació o decidim deixar d’utilitzar algun element.

Amb aquest senzill mètode evitarem que el nostre escriptori es converteixi en un pou de brossa. Només hi mantindrem les icones del sistema d’ús general, El meu PC, els Meus Documents … els accessos directes dels programes que utilitzem diàriament i les tres carpetes que hem mencionat. Pel que fa a la resta del disc dur és recomanable concentrar continguts per carpetes. Una carpeta per documents, una per imatges, per vídeos etc… intentant sempre crear una subestructura de directoris clara i comprensible. Reservar una carpeta per les descarregues. Revisar-la periòdicament i arxivar-ne o borrar el contingut.

Per acabar un parell de mesures per no sobrecarregar el nostre disc dur amb contingut inútil. Important disposar d’un disc dur extern on anar copiant tot el multimèdia descarregat que vulguem conservar, evitant disminuir en excés el nostre espai lliure. En segon lloc, realitzar periòdicament una auditoria de les aplicacions instal·lades en el nostre computador, i si n’hi ha alguna que fa temps que no utilitzem, o si se’n troba de redundants (dues amb la mateixa funció), desinstal·lar-les. Deixar enrere aquestes carregues, ens permetrà aprofitar millor els recursos del nostre ordinador.

Aquestes breus pinzellades ús permetran convertir el vostre equip en una eina més eficient pel treball, i menys caòtica si l’utilitzem com a punt d’oci.