Escrivint un post

Imatge via jcoterhals sota llicència Creative Commons

El més important a l’hora de publicar un blog és postejar regularment. En el meu cas, el flux d’actualització d’aquest blog és d’uns 2 escrits per setmana, però per arribar a aquest punt he passat per varies etapes – i varis blogs – que m’han ajudat descobrir com de dur pot resultar escriure. Per a molts un entrebanc massa gran, un dels motius pel qual la gent acaba abandonant els seus blogs. La forma per crear l’hàbit d’escriure – la que m’ha funcionat a mi – és convertir el procés de creació en un procés mecanitzat, seguir una seqüència de passos per escriure i publicar el post. Una vegada assimilat aquest mètode, escriure formarà part del nostre dia a  dia, no caldrà dedicar-li l’energia que hi dediquem inicialment, i podrem centrar-nos en altres aspectes importants per al blog, com el disseny i la promoció.

A continuació enumero els passos que segueixo per escriure un post. Es tracta seguit d’etapes per crear l’estructura del escrit, per completar-lo i conjuntar-lo.

 1. Llistem un conjunt de temes sobre els que vulguem escriure. Un cop haguem creat la llista, la mantindrem incorporant temes i traient aquells ja tractats.
 2. Escollim la freqüència i els dies de publicació. Per exemple, decidim publicar 2 post per setmana, dimarts i dijous. Un cop acabades les publicacions setmanals -jo ho faig el cap de setmana- escollim tema per als propers dos o tres post de la setmana vinent.
 3. Creem una fitxa per als articles escollits. La fitxa consta de:
  1. Títol provisional del post.
  2. Dues, tres línies del que tractarà.
  3. Idees, conceptes a destacar. Poden ser frases o un conjunt de tags amb els que classificaríem l’escrit.
 4. Recollida de recursos. Naveguem per la xarxa per complementar la informació que ja tenim, i per trobar recursos per il·lustrar el post. Imatges o vídeos.
 5. Plantegem-nos la pregunta, Que es diu habitualment sobre el tema i que puc aportar jo de nou? La resposta la incorporem a les idees recopilades. Habitualment serà algun aspecte sobre el nostre punt de vista sobre el tema, o algun detall sobre la nostra experiència personal.
 6. Organitzem les idees en un esquema. L’esquema inclourà els punts Introducció i Conclusió. Breument, descriurem com les enfocarem.
 7. Desenvoluparem cadascun dels conceptes del esquema d’idees en petits paràgrafs de tres, quatre línies.
 8. Reescriure el text, combinant i conjuntant les idees desenvolupades en l’anterior punt. Rellegir i corregir.
 9. Editar el text, incloent enllaços, destacant els punts més importants etc…
 10. Publicar i promocionar el text.

Un sistema fàcil de seguir i de portar a la pràctica. La intenció és la de crear un hàbit a través de la repetició. En definitiva, simplificar la feina mecanitzant-la, comptant amb un seguit de passos ben definits per evitar que el text resultant no acabin convertint-se en un caos. A l’hora d’escriure cadascú ha d’acomodar-se a la seva pròpia manera de treballar, ja sigui amb un procés similar a l’exposa’t , una variació adaptada a les necessitats de cadascun, o amb un sistema diferent que li permeti desenvolupar textos creatius que captin l’atenció del navegant.