Concentració. Treballant a fons

Imatge via massdistraction sota llicència Creative Commons

Ai el final de temporada. Arribem al final de la temporada, cada cop queda menys per les vacances i poc o molt a tots se’ns en va el cap pensant en coses que no son la feina. Per aquest motiu s’hem ha acudit escriure sobre la concentració. Unes pautes per mantenir-nos centrats – més o menys – en les nostres obligacions diàries. Per usar-los en les èpoques de dispersió, o en els moments de dispersió.

Tenir present les tasques claus del dia. Abans de cada jornada laboral, al començament del dia o la nit anterior fer un breu repàs al que ens espera durant la pròxima jornada. Amb una microsessió de 2 o 3 minuts n’hi haurà prou per identificar les tasques més important a resoldre, farà que un cop estiguem en el nostre lloc de treball tinguem presents els punts més importants.
Visualitzar l’objectiu. Tenir clar quina és la finalitat de la tasca. Saber que volem aconseguir realitzant aquesta tasca i quin abast te. Delimitem el problema a solucionar, al concretar l’àmbit d’acció – fins on han d’arribar les nostres accions- ens assegurarem de no perdre temps anant més enllà. Fixar l’objectiu ens permet marcar-nos la fita on hem d’arribar, tindre-la present i centrar-nos en ella. Per altra banda les tasques amb un abast difuminat fa que perdem el temps en detalls que no venen a compte, acabant treballant en temes que no venen al cas.
Per exemple, si vull treballar en el disseny del meu blog, fent un restyling, he de marcar les tasques a realitzar. Si modifico els estils CSS per canviar l’aparença dels elements de la pàgina definiré una tasca per cadascun dels elements a modificar, com i de quina forma ho vull fer. Si no ho faig, la inconcressió farà que hem perdi buscant combinacions de colors, tipus de font … oblidant la finalitat de la tasca.

Fora distraccions potencials. Mentre estem treballant en les tasques clau és vital no ser interromput. El treball continuat permetrà augmentar no perdre temps en torna a reconnectar amb la activitat en curs, i permetrà augmentar la qualitat del resultat. Treballem únicament amb l’indispensable, si no necessitem una aplicació del nostre pc apaguem-la, tanquem tots els widgets que tinguem al escriptori, i tots els sistemes de notificació, correu, xarxes socials…

Si no treballem amb ordinador guardem totes les eines innecessàries que no utilitzem, si no ho fem qualsevol petit detall ens pot fer pensar en un altre tema pendent, o ens pot portar algun record sobre una feina passada. Com a resultat, ens distraiem i desconnectem. Treballar amb l’indispensable, ajuda a centrar-nos.

Escollim amb criteri. Sempre hi haurà distraccions que no podrem evitar, una trucada urgent, un imprevist, algun problema plantejat pel nostre company. En aquest cas, quan no podem evitar la distracció i la nostra atenció es deixa de focalitzar en el tema en curs, ens veiem obligats a escollir. Preguntem-nos És indispensable interrompre el que estic fent per resoldre aquest problema? És important o és urgent? S’ha de resoldre en aquest mateix moment o pot esperar? Usem els nostres criteris, les nostres prioritats, per respondre les preguntes i sabrem si hem d’interrompre el nostre flux de treball.

De tots els punts, el més complex és l’últim: mantenir la concentració. Procurar no distraure ela nostra ment del nostre objectiu. Resulta impossible centrar de forma permanent  la nostra atenció en un tema concret, més tard o més d’hora la nostra ment se’ns en anirà.  Per minimitzar l’efecte, utilitzarem recursos com  fer ús de la tècnica pomodoro dividint la nostra jornada en blocs de 25 minuts + 5 minuts de descans. Fer descansos freqüents permet una major concentració durant el bloc dedicat al treball. Si treballem davant de l’ordinador podem utilitzar software com focusboster per potenciar el sistema. Ús asseguro que tenir un cronòmetre com aquest davant et motiva per mantenir-te centrat en el que estàs fent,  genera una lleu pressió per mantenir l’atenció.

El contingut del post es basen en el contingut publicat per Berto Pena, Gestiona mejor tu Vida