Aquesta entrada també està disponible en: Español

Getting Things Done (GTD) ens proposa etiquetar les accions amb un context, una magnitud de temps i d’energia per ajudar-nos  a seleccionar la següent acció a realitzar quan sigui necessari. Els conceptes context i temps són comprensibles per tots però el criteri d’energia resulta una mica més difícil de comprendre

No sabem ben bé que vol dir Energia. Ho relacionem amb la vitalitat de la qual disposem per realitzar l’activitat o de l’exigència de la mateixa.

M’agradaria parlar del concepte energia, de que representa en l’economia del coneixement i com utilitzar-lo com a indicador en el nostre sistema de productivitat.

Que és l’energia ?

Quan parlem d’energia parlem de capacitat física o mental per realitzar una activitat. Tots tenim clar quin tipus d’activitats requereixen energia física, aquelles que van acompanyades d’un verb com carregar, traslladar, córrer, caminar, etc..

En una economia del coneixement són poc freqüents si pensem en activitats relacionades amb la feina però no si pensem en l’oci.

Aquí s’obre un front interessant, aplicar el nostre sistema GTD per administrar activitats de lleure, en especial les esportives, cosa que tracto en el meu blog a Men’s Health on parlo d’eficàcia personal com estil de vida…

En un entorn on el coneixement és el criteri rector són accions amb una gran exigència de les capacitats de càlcul, raonament i atenció

Daniel Kahneman desenvolupa en el seu llibre “Pensar deprisa, pensar despacio” la idea que disposem de dos sistemes de pensament. El primer basat en la intuïció i el segon destinat al càlcul i el raonament. El primer s’ocupa d’activitats que realitzem en “automàtic” y el segon requereix d’atenció i concentració per completar la tasca demanada.

Classificar les accions

Classificar les accions amb un nivell d’energia és útil per identificar la carrega de treball que suposa l’activitat durant la selecció de la teva següent acció. Utilitzem tres nivells per etiquetar cada item present en les teves llistes:

  1. Les accions que volen d’un gran nivell d’energia són aquelles que mobilitzen el segon sistema, ja sigui perquè es tracta d’una labor exigent que requereix esforç intel·lectual i atenció per ser realitzada, o per ser de llarga duració centrant l’esforç en mantenir-hi atenció continuada.
  2. Les accions de baix nivell d’energia són aquelles que poden ser realitzades de forma casual, pràcticament intuïtiva o que no necessiten de la nostra vigilància constant. Enviar un mail de resposta senzilla, descarregar un arxiu d’internet, preparar material per una acció a realitzar, la revisió diària…
  3. Entre mig queda el gran gruix d’accions, les anomenades accions normals. Les realitzem de forma conscient, recorrent a habilitats i recursos que utilitzem de forma habitual però sense que la seva execució requereixi un nivell de concentració elevat.

Seleccionar la següent acció

El criteri d’energia és un fals context.  Si utilitzes GTD per la teva autogestió tractar-la com un context és una eina de doble tall.

Et pot fer caure en males practiques. Filtrar les accions utilitzant l’energia com el primer criteri de selecció et permet seleccionar les més exigents en els moments on et trobes en millors condicions i les menys compromeses en les estones de flaquesa o saturació.

Que diferencia seleccionar la primera acció del dia pel nivell d'energia de treballar amb TMIs? Share on X

Si disposes d’una aplicació o suport per al teu sistema de llistes GTD que permeti ordenar o filtrar les accions per aquest criteri és fàcil que comencis el dia creant una llista amb les accions de major nivell d’energia amb l’intenció de completar-ne una o varies.

11

Això no és treballar per TMI (Tasques Més Importants) o Eat the frog first per treure’t les tasques més desagradables de sobre a primera hora?

Treballar per context trenca el condicionant de l’eina o ubicació necessària per realitzar una acció. El nivell d’energia però ens condueix a escollir el primer context a través de la primera acció.

Faig el que he dit que no faria:

  1. Començo filtrant/ordenant les pròximes accions per energia quedant-me amb les de nivell més alt.
  2. Entre totes elles n’escullo una el context de la qual estigui el meu abast en aquest moment.
  3. Realitzaré aquesta acció i seguiré amb la resta d’accions del context…

Que n’opineu? Com a GTDer encara tinc els meus dubtes sobre el tema. Que faig quan tinc varies accions a realitzar amb un nivell d’energia alt i diferents context? Esgoto les accions del context i salto a un altre?

Com ho feu vosaltres? Deixeu-me el vostre comentari explicant-m’ho