Aquesta entrada també està disponible en: Español

Un objectiu ha de ser raonat, planificat i gestionat.

Administrar la seva activitat, mantenir als implicats motivats i si es necessari, gestionar tot allò que signifiqui no arribar a la meta marcada.

Sembla que un cop finalitzada la planificació només cal deixar que les accions es vagin resolent mentre s’avança de forma inevitable cap a la meta com si d’una pedra rodant penya-segat avall es tractes. Doncs no.

Cal mantenir la motivació, gestionar expectatives generades i sobretot entendre que un objectiu va molt més enllà del resultat o la meta fixada durant la planificació.

Motivació

Per Getting Things Done (GTD) un objectiu és un conjunt d’activitat que busca un resultat a més d’un any vista.  Un viatge tan perllongat dificulta mantenir la tensió en l’execució per tal d’obtenir un progrés continuat.

A l’esforç dedicat a crear una correcta especificació i una planificació ajustada a la realitat s’hi ha d’afegir les labors per mantenir la motivació.

La importància de desenvolupar una visió

Crear un vincle amb el “projecte” comença amb esbrinar l’autèntic propòsit (veure primer post de la sèrie) i continua creant una visió sobre l’èxit del mateix. Com canviarà la teva vida i la del teu entorn aconseguir-ho?

Pots equiparà visualització a la tècnica de la PNL del mateix nom. Intentes imaginar com serà la teva realitat, el teu entorn a través dels canvis en les percepcions sensorials o com afectarà a les persones que interactuen amb tu…

En definitiva com canviarà cada aspecte afectat per aquest objectiu. Crear una imatge d’una nova realitat que serveixi d’ancoratge, de punt de referència, una balisa a recuperar cada cop que les forces i la convicció et falli per tal de recordar el propòsit i recarregar-te.

Mantenir viva l’activitat per mantenir viva la flama

L’altra gran via per mantenir la motivació és baixar de la visió a un nivell més gris i pragmàtic. El nivell de l’activitat real.

Les accions i projectes relacionats amb els objectius han d’estar sempre presents entre les pròximes accions, ocupant el primera pla de la teva activitat.

Quan cau la motivació canviem les accions importants per assolir resultats a llarg termini (objectius) per activitats per obtenir satisfacció a curt. Quan això passa l’objectiu passa a un segon terme, cau a l’ombra i és necessari un gran esforç per tornar-lo a elevar al primer pla.

Per tal d’evitar-ho no hi ha res millor que les revisions. La revisió diària, setmanal i mensual:

  • Revisió diària. M’asseguro que hi ha accions dels projectes relacionats amb l’objectiu en el grup de pròximes accions a realitzar i que no cauen en l’oblit.
  • Revisió setmanal. Al seleccionar en que treballaràs els propers 7 dies, primer activa projectes relacionats amb el teu objectiu.
  • Revisió mensual. Que s’ha fet durant el mes? En quin aspecte del objectiu treballaràs durant el proper mes, i si és el cas, perquè s’han aturat els projectes relacionats amb l’objectiu i que faràs per tornar a treballar en ells.

Disposem d’un temps i energia finita per dedicar a la nostra activitat. Cal prioritzar l’important per damunt del que sembla urgent o més atractiu. L’important sempre és el llarg termini, l’important són els teus objectius.

Expectatives

Cal gestionar les expectatives generades, sobretot les generades durant la planificació. 

Al realitzar una planificació natural per definir que volem, ajustant-ho a la realitat i preparant  l’activitat per fer-ho possible, ens creem una imatge de com han de ser i d’anar les coses. Segons com evolucioni l’execució del projecte i les nostres circumstancies pot variar.

Un objectiu és la cerca de  – grans – resultats a més d’un any vista. En aquest interval de temps poden canviar moltes coses, es pot transformar el teu entorn, poden crear-se noves oportunitats professionals o personals que converteixin en secundari el que avui és important per  tu i el teu equip.

Saber gaudir i aprofitar el camí

Quasi sempre, treballant en grans projectes i en objectius, algunes de les coses més valuoses que reculls són inesperades, no apareixien ni en la idea ni en la planificació inicial.

Si cerques grans resultats necessites nous inputs,  incorporar nou coneixement, teixir o reforçar relacions amb altres, posar a prova el que fas i com ho fas per millorar-ho. Tot això es queda amb tu un cop finalitzat el procés, aconsegueixis o no el resultat desitjat.

Sovint aquests inputs extraordinaris ens passen desapercebuts, fins i tot es perden. Ser  conscient de la seva presencia ens ajuda a valorar el que estem fent. Identificar-los en el mateix moment que apareixen i en fem us ens ajuda a valorar més el que estem fent.

Tancar bé un objectiu

Acostumem a veure un objectiu com la línea de meta en una cursa, un camí del punt A al B. Si sortim del punt A i acabem a C ho considerem un fracàs i ens etiquetem com a perdedors.

Gestionar el camí cap al teu objectiu passa per mantenir viva la flama de l’activitat i la motivació però, també vol dir tancar-lo si en algun moment d’aquest camí deixa de ser el més important per a tu.

Acabar de forma prematura vol dir canviar el rumb del punt B marcat per la teva  planificació i definir el punt C. Tornar a la taula de dibuix, tornar a refer la planificació natural per:

  1. Definir quin són els “nous” resultats a assolir.
  2. Repeteix els passos de la planificació natural dedicats a definir l’activitat. Mapa mental, crear els components/projectes a treballar per tancar el resultat desitjat i definir les pròximes accions.
  3. Crea un inventari amb els outputs “informals” que t’emportaràs. Relacions, nous coneixements, millores realitzades en el teu sistema de treball…

Quan les coses no acaben com a mi m’agradaria el tercer punt m’ajuda a evadir la sensació de fracàs total, a agrair el que m’emporto encara que no sigui el que buscava.

Un objectiu és més que el resultat. Un objectiu és el repte  de l’experiència, el desafiament i la feina que representa. Treballar per quedar-se només amb el resultat és obrir la porta a la insatisfacció desprès de l’eufòria momentània per la victòria.

Entendre el que suposa l’experiència i aprendre a nodrir-se amb ella i gaudir-ne, et desplaça del món binari del triomf – fracàs  a un món amb molts més matisos, amb una percepció del que fas més profunda i satisfactòria.

Photo by sasan rashtipour on Unsplash