Cultivar la nostra creativitat

Imatge via Matt Lavin sota llicència Creative Commons

Després del post sobre la creativitat com a factor productiu la meva idea era escriure com trobar vies per augmentar-la i afavorir la creació d’idees. Com en molts dels meus posts, anava generar una llista de recomanacions que tots podem seguir per incorporar la creativitat com a una part activa del nostre engranatge productiu. Al composar el post m’he adonat de dues coses: La primera que podia agrupar les en blocs, aspectes importants sobre els que es fonamenta la nostra creativitat. La segona, que les mesures en si que llegireu a continuació no augmenten la creativitat, creen un marc per afavorir la seva proliferació. Aquí teniu el meu esquema de condicions que faciliten la creativitat.

Benestar físic

El primer bloc de mesures per fomentar la nostra creativitat està relacionat amb el benestar. Per generar un estat propici per a la creativitat, hem d’assegurar certes qüestions de fons que poden afectar el rendiment, i la forma com actuem.  Totes elles estretament lligades amb la nostra salut:

 • Descansar correctament. Dormir suficient, un mínim de 7-8 hores cada dia, i realitzar pauses entre tasques.
 • Uns hàbits alimentaris regulars. Menjar a les hores que correspongui i sobre tot seguir una dieta que s’ajusti al nostre ritme de vida.
 • Aplicar l’exercici com un catalitzador de tranquil·litat i benestar. Utilitzar l’exercici físic com a vàlvula d’escapament, i per mantenir la nostra salut.
 • Conèixer les nostres limitacions. Fixar-nos un límit davant el volum de feina i d’activitats que volem fer. Una forma per evitar un desgast excessiu.

Factors de manteniment. Al seguir-los no ens aportaran un plus creatiu en si mateix, però si els descuidem poden ajudar a bloquejar-nos. Qui no ha deixat per més endavant alguna tasca, algun projecte, per malestar o cansament?

Usar les emocions

El segon bloc esta estretament vinculat amb la nostra faceta emocional. Un dels principals factors per encendre la bombeta –de les idees i creació- és fer forà  de la nostra vida l’estrès. Desprenent-nos del llast de problemes i preocupacions innecessàries posarem la nostra ment en disposició d’ocupar-se de quelcom més productiu. Com fer-ho?

 • Aconseguir capacitat de decisió sobre les nostres responsabilitats.  Em refereixo a gestionar/organitzar la nostra pròpia feina
 • Fomentar hàbits que aportin organització i que augmentin la nostra productivitat personal.  Ja sigui amb GTD o qualsevol altre, descarregarem la nostra ment de nimietats.
 • Millorar la nostra empatia ens pot permetre posar-nos en  el lloc del nostre interlocutor –un client per exemple- i veure les coses com les veu ell, el que a la seva vegada ens proporcionarà una altra perspectiva que podrem utilitzar per idear solucions diferents als seus problemes.
 • Buscar i dur a terme projectes que ens il·lusionin. L’emoció positiva, vinculada al treball farà que la nostra ment treballi amb una major dedicació.
 • Fomentar la espontaneïtat. No programar totes les nostres activitats, deixar lliure la ment perquè voli, experimenti i creí.

Tots podem tenir preocupacions i problemes, però com parlàvem en l’anterior post podem aplicar solucions creatives si partim amb un background de serenitat. La creativitat no és res més que relacionar conceptes que ja tenim en la nostra ment per generar una idea i l’estrès impedeix aquesta interconnexió.

Vessant  intel·lectual

Per acabar, el tercer bloc fa referència al aspecte intel·lectual. La creativitat, entesa com la capacitat de d’idear a partir d’uns coneixements previs no actuarà amb força si no nodrim  la nostra ment amb informació, desenvolupem les nostres capacitats, i busquem la inspiració en entorns i amb persones adequades.

 • Cuidar la nostra formació (continuada) i curiositat. Interessar-nos per programes de lifelong learning, per les noves metodologies i eines del nostre sector.
 • Provar coses noves, adquirir noves experiències. Indispensable per conèixer nous punts de vista, i noves perspectives.
 • Buscar diverses solucions per un mateix problema. És un excés de feina, ho se, però ho podem ficar en practica en algun dels nostres projectes personals. Recordeu, més solucions ens obliga a cercar noves perspectives, noves visions d’un mateix problema. Millorem la nostra capacitat analítica.
 • Integrar-nos en entorns on flueixin les idees, en altres paraules cercar la inspiració. Si aspires a ser un emprenedor pots assistir a events com Iniciador. Segur que hi ha events i fòrums similars per a la teva especialitat.

He tractat de resumir una gran quantitat d’idees en un post esquematitzat que va directe al gra. Com és habitual, si hi ha algun punt en discussió  o voleu aportar-ne algun de nou, podeu deixar el vostre comentari o fer-me’l arribar per twitter @davidtorne

Pels dubtes, o preguntes sobre el blog, utilitzeu l’apartat Qüestiona’m

 

 • Lluís Barberà i Guillem

  Estimat David,

  És la primera vegada que entre en el bloc i m’ha paregut interessant. La política que procure seguir dia a dia inclou fer només allò que afavorix la creativitat.

  Quant a la informació en la nostra vida diària, podríem considerar interessant que estiguera escrita en formes positives i moderades, ja que juguen a favor del nostre benestar i, de rebot, del que tenen les persones amb què compartim el temps…, si ens trobem en companyia.

  En estos moments històrics podríem considerar positiu la promoció de formes lingüístiques i d’actituds favorables…
  a) a la confiança (vivencial),
  b) a l’humor positiu (el llibre “Educar con humor, ed. Aljibe) perquè és una aïna que sorgix de manera més espontània en persones que provenen de cultures i països en què la creativitat ha tingut més història (com ara, Gran Bretanya, Irlanda, Estats Units, Dinamarca, Holanda, etc.),
  c) a projectes socials o de desenvolupament en què les relacions amb la cultura de “donar” (M. Yunus, Triodos Bank, Fiare, Caja Granada, Caixa Popular) està més present o s’impulsa, com també la capacitat creativa i constructiva de la persona,
  d) al concepte de “contribució positiva” (Edward de Bono, “La revolució positiva”, hi ha versió en castellà),
  e) al temps per al “fer” i temps per al “ser”,
  f) a primar els projectes positius, per mitjà d’una major promoció i difusió,
  g) a difondre només allò que és positiu, constructiu i que es fa o promou amb mitjans pacífics i creadors de benestar social (com va fer Gandhi),
  h) a centrar la nostra vida en uns principis ja que ens obrin a la moral, és a dir, al camp des d’on vorem a l’altre com a una persona que pot pensar de manera distinta a nosaltres (llibre “Els 7 hàbits de les persones altament efectives”, Stephen R. Covey),
  i) a una educació integral i oberta a les línies noves (Augusto Cury, “Pares brillants, mestres fascinants”, hi ha versió en castellà) i a la pregunta “¿com voleu que siga el món?” (M. Yunus), ja que impulsa avant,
  j) a contactar amb persones de cultures diferents,
  k) a estimar la natura i el patrimoni cultural del món,
  l) a fer ús de les novetats tecnològiques i de les institucions… al servici de la població,
  m) a convocar eleccions de manera més oberta i amb major protagonisme dels ciutadans, ja que el representant i el votant tendixen a crear un ambient de major satisfacció (cercle virtuós),

  I a més coses. Eixes són algunes. De segur que n’hi hauran més.

  Que passes un bon dia i avant amb els teus projectes,

  Lluís Barberà
  Mestre

 • Moltes gracies pel teu comentari LLuís, se’ns dubte has aconseguit millorar el contingut del post i del blog