Lectura: Els numerati

En els últims quinze anys el nombre d’informació generada per cadascun de nosaltres, registrada per algun sistema com transaccions bancaries, historial de productes adquirits en diferents comerços/grans superfícies o l’historial de webs visitades des del nostre navegador, ha augmentat exponencialment. Amb anterioritat la mateixa informació existia, però es perdia al no comptar amb sistemes de recopilació de dades. Avui en dia totes les petites peces d’informació que generem són recol·lectades i analitzades per convertir-les en un mosaic comprensible de qui som. L’objectiu, utilitzar la destil·lació de les dades per tal de crear de patrons de consum, corrents d’opinió i fins i tot estudis d’anàlisi de tendències polítiques.
Les dades són detalls inconnexos i aparentment sense sentit. És la matemàtica, a traves de la cerca de patrons i l’aplicació d’algoritmes la transformadora de dades en informació útil. Cuinar dades i oferir-les per ser interpretades. Un concepte senzill, però amb un nivell de complexitat superlatiu. Les tècniques utilitzades, els àmbits d’aplicació i tots els problemes que es plantegen en el procés són l’objecte central del llibre de Stephen Baker, Los Numerati. El títol fa referència aquells virtuosos de la matemàtica i computació dedicats al estudi i anàlisi de dades.

El llibre es desglossa en 7 capituls on s’analitzen facetes diferents per l’aplicació de les metodologies:

1. El treballador. Com l’estudi del talent i caracter de la persona pot portar a potenciar la seva productivitat
2. El consumidor. Com potenciar la mercadotecnia a traves de la màtematica i els avantatges que suposarà per comerciant i el bon client.
3. El votant. Anàlisi de tendencies segons el perfil del votant i la seva comunitat i com aquesta informació pot arribar a modificar estrategies electorals.
4. El blogger. Com recopilar dades a través dels escrits del blog i transformar-la en informació útil per al món comercial.
5. El terrorista. Analisi de patrons socials per detectar criminals i terroristes, tenint en compte els riscos d’una gestió erronea dels resultats.
6. El pacient. Sistemes per obtenir dades en temps real per a ús medic i com s’usarán en la millora del diagnostic.
7. La parella. Anàlisi de conducta per trobar candidats afins per convertir-se en la nostra parella.
Una lectura transmissora d’una sensació d’emoció continguda davant les perspectives de futur que ens ofereix el nou auge dels matematics. Una major anàlisi del nostre comportament i de tot allò que envolta les nostres vides en provocarà una millora. La pregunta és quin preu haurem de pagar? Es traduirà amb reducció de la nostra privacitat? Ens convertirem en una societat sota vigilància permanent? L’autor parla de tots els temes sense deixar-se portar per la facinacio o el temor de possibles consecuencies negatives, deixant entreveure un cert optimisme en un futur on la informació estarà al servei de la gent.