Cercar i oferir talent a la xarxa

Imatge via Alex E. Proimos sota llicència Creative Commons

En el meu anterior post d’aquest cicle sobre el nou món laboral, feia referència a la necessitat de diferenciar-se. Sobresortir de la resta de candidats que aspiren a ocupar una vacant en una empresa, fer-nos visibles com a professionals en una activitat oferint quelcom diferent als demes. L’objectiu és brillar dins de la massa de currículums i histories professionals congregades en procés de selecció tradicional on publiquem una oferta, independentment de la plataforma que utilitzem, diari, pagina web especialitzada, etc… Un problema insalvable fins al moment.
Per part de l’ofertant hi ha l’inconvenient de no seleccionar la persona més adequada per la vacant. L’elecció final es mourà en un barem d’aspirants seleccionats entre totes les candidatures presentades, els quals comptaran amb unes característiques similars. Previsiblement es seleccionarà un dels millors candidats, però sempre queden certs dubtes. Realment és el més preparat per aquest lloc? Te la predisposició necessària per treballar en la nostra organització? Estarà present en altres processos de selecció de personal? I si ho està, el podem perdre a  curt/mig termini?

Dins de la web 2.0 estan emergint un conjunt de servei on es trenca el flux tradicional per cobrir oferta de treball: publicar l’oferta, preselecció de candidats a través del currículum, successives rondes d’entrevistes i selecció final del candidat. En aquest cas és el candidat qui es presenta a l’empresa, mostrant el seu perfil professional, exposant les seves ambicions i expectatives. Les empreses escollides poden contactar amb el candidat per una trobada prèvia o al produir-se una vacant. Jobsandtalent.com és un servei present en el nostre país que compta amb el patró mencionat. Dirigit principalment a joves universitaris que busquen les seves primeres oportunitats, compta entre els seus clients a grans empreses com Acciona, Pepsico, Iberdrola etc…  El procés esta concebut per ser més assertiu en la cerca de professionals qualificats. Són ells qui s’ofereixen. Si l’empresa mostra interès, ho farà coneixent les seves perspectives de futur, reduint les possibilitats d’un futur desengany.
Altres serveis plantegen un model més clàssic, penjar l’oferta i esperar la resposta d’aspirants, però aporten frescor al procés, afegint l’opció de la recomanació. Un usuari de la pàgina pot recomanar un candidat per la vacant, estigui registrat  al servei o no. Si és escollit, el recomanador serà gratificat amb un regal o una compensació en efectiu. La web sntalent.com, n’és un exemple. Fins a 300 euros de compensació. No es tracta de mercantilitzar la xarxa de contactes, més aviat oferir incentius per dinamitzar el servei.
Independentment del sector on exercim la nostra professió, tots nosaltres comptem amb un actiu per oferir a clients, o empreses. El nostre talent, entenent-lo com a combinació d’habilitats, coneixements i experiència. En el nou mercat laboral es cercaran mecanismes per donar-lo a conèixer, potenciar-lo, i fer-lo créixer graciés a la cooperació. Comunitats virtuals de professionals, o de gent amb interessos productius similars, interactuant per crear una xarxa de contactes, intercanviar experiències i coneixement, cercar noves oportunitats professionals o oferir el nostres serveis. A continuació ús en cito tres com a exemple del que podem trobar actualment.
  • whohub.com La entrevista de feina portada a la xarxa. A Whohub l’usuari redacta una entrevista de feina realitzada a ell mateix que posteriorment es publica i queda accessible per a tothom. El visitant del perfil/pàgina pot realitzar preguntes a l’usuari.
  • Inusual.net és una xarxa social per a professionals amb professions de caire creatiu, marketing, disseny, publicitat, comunicació i TI. Gent de diferents sectors –amb la creativitat com a punt en comú- comparteix coneixement i informació. Trobar punts en comú per aplicar-los a futurs projectes, conjunts o no, o per augmentar la vàlua professional.
  • qapacity.com: pàgina web per proveïdors de serveis, una espècie de pàgines grogues per professionals lliberals, autònoms, petits empresaris que volen penjar les seves ofertes i buscar nous clientes a la seva area. Es una pàgina que compta que funciona per varis països, entre ells España.

Noves formes de promoció personal, de treball en grup i de cerca d’oportunitats. A dia d’avui, estem deixant enrere  serveis de cerca de feina com infojobs per entrar en un entorn amb una major protagonisme del candidat. Hem de passar de ser empleats, a ser professionals, invertint en la nostra formació, creant un capital social i buscant mecanismes per lluir les nostres habilitats. Els vincles que trobeu en el post només són un primer pas per destacar. Un primer pas per entrar en el nou món laboral.