Automatitza la recopilació amb Evernote i IFTTT

Aquesta entrada també està disponible en: Español

Un dels forats pels que s’escapa gran part del nostre temps i atenció és la xarxa, una pastura pràcticament infinita d’informació interessant en la qual cada cop és més senzill accedir-hi, però més difícil desconnectar-se’n.  Revisar el nostre mail, els feeds als que estem subscrits, el feedback generat per la nostra presencia en les xarxes socials, un conjunts de punts a verificar una o varies vegades al dia, saltant de web en web, o d’aplicació en aplicació amb la conseqüent pèrdua de temps, l’esforç per deixar enrere cadascuna d’aquestes tasques i centrar-se en la pròxima, i sobretot el perill de caure  en la temptació de sortir-se del camí marcat a través d’un clic en un link del material a revisar, perdent-nos en la web durant minuts o hores…

La solució? Crear un sistema per tal de centralitzar la recopilació tan com sigui possible en poques webs o en una aplicació. Gràcies a Evernote i a l’aplicació web IFTTT, abreviació de If This Then That, serà possible només amb un clic.

Usar el lector de feeds, organitzar el teu correu per rebre subscripcions i autoarxivar-les, utilitzar Evernote com a magatzem global d’informació trobada a la xarxa…  Son passos ferms cap al nostre objectiu, però encara hi ha un problema: No ho podem fer sense l’ús de varies aplicacions i webs.

IFTTT permet la creació de regles que executaran una acció cada cop que és produeixi un event indicat en l’aplicació d’origen. El nostre propòsit d’avui és construir un sistema que envií tota la informació que nosaltres considerem important des dels diferents serveis als que estem subscrits, fins al nostre compte Evernote.

El primer pas serà crear una llista de tota la informació que considerem important. En ella inclourem tot allò que ens empenyi a connectar-nos a la xarxa per tal de verificar-ne el seu estat:

  1. Correus d’una determinada tipología, ja sigui un destinatari concret, corresponent a una regla de classificació del nostre compte o tot el que rebem en general.
  2. Post publicats en un blog determinat.
  3. Allò que marquem com a favorit a twitter o els direct messages que rebem.
  4. Links enviats a Delicious
  5. Algú comparteix un link o un missatge a linkedin
  6. Una copia de la informació registrada a varis serveis web com dropbox, evernote, instagram, instanpaper google calendar…  et sigui enviada
  7. Etc…

Un cop decidit entrem a IFTTT crearem les regles per arxivar la nostra informació, el que l’aplicació en diu Recipe. Tot l’entorn és molt simple i intuïtiu, se’ns mostra la següent imatge:

Al fer clic sobre la paraula this passem a escollir el channel que ens permetrà seleccionar un servei i introduir les dades de validació. Triem l’acció que actuarà com a disparador de la regla, per exemple en el cas de twitter, quan  marquem un tweet com a favorit.  La segona part és la part corresponent a l’acció a desencadenar. Repetim el procés, en aquest cas  escollim Evernote com aplicació i li indiquem que envií una copia del tweet, detallant la informació a incloure.

Jo ho acostumo a enviar tot al meu inbox, però segons el tipus de material que hi enviïs pots optar per classificar-lo directament en un notebook i uns tags determinats. Tingues compte a l’hora de crea la regla ja que per defecte inclou un notebook amb el nom del servei, IFTTT Gmail per exemple (si no existeix el crea),  cosa que et pot desorientar en un primer moment i obligar-te a repassar totes les normes ja definides.

Una opció molt interessant que ofereix el sistema és la possibilitat de compartir una Regla creada, o agregar-ne una dissenyada per un altre usuari a la nostra llibreria. Cada regla compartida, rep un ID i un link que podem compartir via xarxes socials.

Al arribar a casa podràs recollir tota la teva informació només accedint a Evernote i fent un clic al botó de sincronitzar. Connectar-se a la web no ha de ser dolent, sempre que sapiguem mesurar com ho fem i tinguem el suficient autocontrol per dir prou.  Amb aquest sistema minimitzem el risc de dispersió i concentrem tot el que necessitem en un sol lloc, dedicant només 1 minut a recopilar i un màxim de 15 a processar el material, imaginat la quantitat de temps que t’estalviaràs.

IFTTT ofereix un ventall de recursos increïblement extens per automatitzar les teves tasques diàries, des d’automatitzar respostes a missatges de correu o twitter fins a generar copies de seguretat del teu material, passant per l’enviament d’avisos a una hora i dia determinats. De ben segur que escriure més sobre el tema. No se per tu, però per a mi és l’inici d’una bonica amistat.