Una aplicació, una migració

Farà cosa d’un any vaig ser convidat per la direcció del departament de desenvolupament de la meva empresa, a participar en unes sessions de treball que se celebren periòdicament i on es treballa sobre la migració de la nostra aplicació comercial a un entorn de desenvolupament sobre la plataforma .NET.
En una primera fase, es va desenvolupat les especificacions del nou sistema i s’ha donat algun primer pas sobre el disseny. En el moment en que hem vaig incorporar, l’equip havia passat a una segona fase. Exploràvem les tecnologies proveïdes per la plataforma .NET amb la intenció d’avaluar quines incorporar a la nostra futura aplicació. Entre les opcions testejades, Silverlight, Windows Comunication Foundation , Windows Workflow Foundation, Aplication Blocks etc… El nostre pla era crear una aplicació pilot, aplicant les mencionades tecnologies i veure fins on es poden desenvolupar dins el futur projecte.
Un procés de migració és llarg i complex, la nostra empresa va començar la fase d’especificacions i planificació fa dos anys. A més és cabdal prendre les decisions adequades, per tal de dotar l’equip de desenvolupament d’un pla de treball i una planificació el més clara possible, així com de les millors eines.

Fa un any que hem vaig incorporar al projecte i a dia d’avui no hi ha hagut avenços significatius. El dia a dia se’ns menja. Les tasques de manteniment de la nostra línea de productes, les noves customitzacions per clients, i les altres tasques que van apareixen han provocat pràcticament l’abandonament del projecte.
Migrar una aplicació de plataforma d‘un volum considerable és com construir una piràmide. El volum de feina és aclaparador i merma els recursos per desenvolupar nous productes. Per tant abans d’introduir una nova tecnologia, ens haurem de plantejar si volem substituir l’existent línea de productes o crear-ne una de nova que doni resposta a noves necessitats.
Substituir una família de productes, replicant funcionalitats i crear tot el conjunt de processos paral•lels per assistir la migració a la nova sèrie d’aplicacions és costos i també absurd. Podem optar per anar incorporant gradualment les diferents funcionalitats, desenvolupant-les i acopant-les al nostre ERP de forma modular.
De totes maneres, per prendre aquesta decisió s’ha d’haver superat una fase inicial on s’hagi especificat que volem fer i de quina manera. Lògicament per arribar aquest punt cal dedicar-li temps. Espero que en breu puguem tornar a les andades i que no sigui una circumstancia externa que ens hi obligui.