Més simple és millor

Introducing OmmWriter Dāna from herraizsoto&co on Vimeo.

Quans de vosaltres utilitzeu Microsoft Office ( copia original o no)?

M’ho imaginava. Si ets usuari de Windows és la suite d’ús estàndard. De fet, tot i existir alternatives gratuïtes i que satisfarien sobradament les necessitats del gran públic, es continua preferint el programari de Microsoft. Ja sigui per costum, per les seves elevades prestacions, o per que els usuaris han interioritzat l’equivalència entre ofimàtica i Office les altres suites no l’han desbancat. Dins del món lliure (programari lliure) i seguint l’exemple del suite de Microsoft tenim el seu antagonista en el programari lliure  OpenOffice, una alternativa lliure basada en un concepte similar, on la complexitat i les funcionalitats sumen.

No m’entengueu malament és un concepte que funciona perquè cobreix totes les necessitats del usuari.  Potser el següent pas en aquest món seria un canvi de concepte. Quelcom més senzill, sense tanta funcionalitat. Seguint la filosofia de Google Chrome. La màxima simplicitat i la màxima funcionalitat al mateix temps. Una suite simple que proveís d’un conjunt base de programari – processador de textos, fulla de càlcul, base de dades i un editor de presentacions – el més simples possibles, a la vegada que innovadors en la seva interfície i amb un rendiment més eficient (en quan a rapidesa) que l’actual. Google aposta per les aplicacions al núvol, cada cop amb més detall, són el suficientment simples per resultar atractives. Pas a pas es van sofisticant i aconseguint el seu públic, també dins del món corporatiu, pel qual compta amb una versió de pagament.

Escric el post amb la intenció de destacar una nova via a l’hora de plantejar el programari. Buscar la senzillesa i simplicitat d’ús. Buscar un públic objectiu a qui pot interessar un software determinat, obviar tot allò que sigui innecessari i oferir una aplicació d’ús intuïtiu, amb una corba d’aprenentatge pronunciada, i que consti de les funcionalitats necessàries per realitzar una determinada tasca. Com a exemple el vídeo que il·lustra el post, un processador de textos que trenca l’estètica de la suite Ofimàtica. És una il•lustració perfecta del que he exposat en el post. Simplicitat i elegància. El programari s’anomena Omm Writter
Un vídeo fabulós on se’ns ven un editor de text per als amants de l’escriptura. Com s’observa en la filmació compta amb un espai per l’escriptura on les barres d’eines no molesten. Sense distraccions, on ens podem centrar el text.

Per mi l’ideal seria un software simple com Omm Writter o Google Chrome, amb una base que contingui l’imprescindible + una llibreria de plug-in i widgets per adaptar-la a les nostres necessitats. Els programaris mastodòntics han de quedar enrere per deixar pas a alternatives més racionals per l’usuari mig.