GTD. Mapes mentals per recopilar

Aquesta entrada també està disponible en: Español

Últimament m’estic decantant per la tècnica dels mapes mentals a per tal de recopilar. Continuo utilitzant la meva llibreta per tal de capturar tot allò que se’m passa pel cap, és la forma més efectiva, però en determinades condicions el flux creatiu que genera un mapa mental, deixa enrere – amb diferencia – una simple llista escrita en paper.  En les següents línies repasso l’ús dels mapes mentals per la captura en GTD, en quines circumstancies resulta més efectiu i perquè.

Imatge via Denkbeeldhouwer sota llicència Creative Commons

Que és un mapa mental?

És una representació gràfica on al voltant d’una idea central estructurem mitjançant un diagrama de nodes i branques/connectors les paraules, idees o conceptes que se’n desprenen.  Enumerem les idees o informacions i  les relacions entre si. El fet de no representar linealment  – en forma de llista – els nostres pensaments i interpretacions, fa que disminueixin les restriccions mentals imposades en quan a limitació de conceptes a explorar. Som lliures de saltar de idea a idea fins on ens porti la ment, si recopilem utilitzant una llista, o anotant una pluja d’idees sempre actuarem sobre el mateix àmbit.

El fet d’exposar la informació al mateix temps que l’estructurem gràficament , classificant-la mitjançant un sistema de colors o marques gràfiques (icones en el cas d’un software o símbols i dibuixos si el fem a ma) fa que sigui molt més senzill per la nostra ment relacionar conceptes, la vinculació d’idees diferents per extraure conclusions. Per exemple, preparant una xerrada sobre GTD i Evernote m’he adonat que podia separar el contingut de la llista en projectes en espera, informació útil per les àrees de responsabilitat i desitjos/idees a llarg termini. Detall que ha dut a la transformació del meu actual sistema de treball.

Quan els utilitzo

Els mapes mentals faciliten la recopilació creativa, un tipus de recopilació que utilitzo en la meva revisió setmanal per capturar aquells assumptes presents a la meva ment, però no de forma evident. M’explico, passem la major part del temps ocupant-nos del que tenim que fer, de les nostres activitats programades i compromisos, deixant en un segon pla allò que ens agradaria fer, i tot el que es desprendria de la nostra activitat actual.

Un mapa mental ens permet organitzar les nostres idees en nodes que es relacionen entre si. Una idea és un node del qual es desprenen branques que ens porten a altres nodes/idees. Podem començar treballant sobre conceptes concrets, o de caire genèric, però a cada nivell entrem més en detall, arribem a conclusions que no són evidents a primer cop d’ull.

Els projectes són l’altra gran area on utilitzo els mapes mentals. El fons és el mateix, extreure tot el que comporta el projecte, però amb una finalitat diferent. A l’hora de definir el projectes – segons la planificació natural –  ens hem de preguntar que és tot el que hi intervé i que se’n queda fora. Definir l’abast. Per anar més enllà de l’evident, estructurem un mapa mental amb cadascuna de les àrees d’influencia en les que es mourà per obtenir el resultat desitjat. A mesura que despleguem els connectors podem trobar detalls que s’han escapat a primer cop d’ull, permetent-nos realitzar una traducció d’idea a acció més precisa.

Eines

Sóc un gran defensor del paper i boli pel seu gran dinamisme, però per aquest tipus de representació em decanto pel programari. No m’he de preocupar de dibuixar linies, ni cap altra representació gràfica, amb un clic puc abocar les meves idees a la pantalla directament, sense tenir que preocupar-me per com dibuixar, per si tindre prou espai o per qualsevol altra circumstancia adscrita a la representació gràfica.  Simplifica molt el procés de bolcat, sense que els petits inconvenients frenin la teva ment a l’hora de relacionar conceptes i generar noves idees. També es d’agrair la possibilitat de relacionar els diferents conceptes canviant-ne el format dels nodes amb un sol clic, els agrupo per color, o en destaco els més importants amb negreta.

Jo utilitzo FreeMind, un software gratuït, molt intuïtiu i del que trec un gran profit. Us pot resultar interessant llegir els post de José Miguel Bolívar al seu blog sobre com implementa GTD, els mapes mentals hi tenen un gran pes. Utilitza MindManager, una eina amb moltes més prestacions però de pagament.

I vosaltres que hi teniu a dir, quan utilitzeu els mapes mentals i que us han aportat? Han millorat la vostra forma de treballar? i en cas afirmatiu, de quina forma? Deixeu el vostre comentari o feu-me’l arribar a través de twitter @davidtorne