Els CKO, líders en la gestió del coneixement

Aquesta entrada també està disponible en: Español

CKO, el cap en la gestió del coneixement dins l'organització

Em fascina el canvi. Crec que és un luxe estar vivint els temps que vivim enmig, d’una revolució i un canvi de paradigma, en el tecnològic però també en el social. Un d’aquests canvis és la gestió del coneixement i les noves oportunitats que genera. M’aparto dels post dirigits a la faceta personal del professional per atansar-me a un problema de l’organització.

En les següents línies parlo de la problemàtica oculta en la gestió del coneixement i d’un nou perfil, el de cap de coneixement a l’empresa (Chief of Knowledge Office) com a exemple de nou rol pel nou món professional.

Tecnologia i coneixement com a recurs

El canvi tecnològic ens donat la possibilitat de fer fluir la informació i les comunicacions entre tots els actors del procés de creació de valor a una velocitat inversemblant. La innovació tecnològica sobrepassa la transformació d’eines i recursos pel treball,  incidint en les relacions entre les persones i en l’estructuració de les organitzacions.

El coneixement s’ha convertit en una matèria primera pel professional i l’organització, és una font imprescindible i sustentable d’avantatge competitiu. Les empreses exitoses son aquelles que creen nou coneixement, el disseminen per tota l’organització i l’ incorporen en tecnologies, productes i serveis de forma consistent. Ha passat de ser una conseqüència del procés productiu, i de la formació i experiència dels individus, a un recurs articulable.

Coneixement -> Valor -> Competitivitat

Una gestió optima  del coneixement s’inicia amb la implementació de tècniques i processos per crear protegir i utilitzar el descobert, transformant-lo en un recurs amb l’objectiu   d’incorporar-lo a noves iniciatives. Encapsulació per convertir-lo en un consumible més dels processos de treball i per facilitar-ne la reutilització, no només dins de l’àmbit de l’empresa, també cap a l’exterior facilitant amb aliats, partners o intermediaris. Hem d’intentar donar resposta a:

  • La falta d’atenció a la gestió explicita o formal del coneixement en operacions quotidianes.
  • Incrementar el valor ocult del coneixement corporatiu, aquell que esta més enllà del  que és evident i costa d’especificar amb els mitjans tradicionals.
  • Incapacitat per aprendre dels errors i els èxits del passat
  • No saber crear valor o fer diner amb el recurs incorporant-lo a productes i serveis.
  • La necessitat d’implementar una protecció contra fugues. Medir i protegir el capital intel·lectual.

Es tracta de quelcom nou, per alguns excitant però  també vista amb recel per tots aquells que son impermeables al canvi. Per l’acceptació d’un programa èxplicit per donar resposta aquest problema ‘invisible’, els individus han de creure en l’existència d’un benefici personal. Els humans som així.

CKO. Perfil i missió

El CKO és designat de forma explicita per organitzar un programa de gestió del coneixement.  És tracta d’un professional multidisciplinari amb pes específic dins de l’organització, ja ha fet coses importants en el passat, cosa que li atorga credibilitat davant de la resta del grup.

No es busca la incorporació d’algú extern ni d’un consultor, volem una persona que ja ens conegui.

El CKO també és un constructor. És fa càrrec d’una nova activitat i necessita moltes de les qualitats d’un emprenedor. Esta enfocat als resultats sent capaç de composar una visió del panorama complert, una imatge global de l’organització. De no ser així no serà capaç d’identificar les mesures necessàries per canviar-la, corrent el risc de restringir la implementació als departaments que en fan un ús més intensiu, o tancar el procés en fals amb un pla de formació per al personal.

El canvi ha de ser global. Des dels processos gerencials, fins a les politiques de protecció, passant pel treball en equip com a factor clau per l’aprenentatge col·lectiu… El CKO te la oportunitat d’experimentar des del seu rol de dissenyador per identificar i canalitzar els fluxos no aprofitats, les preocupacions empresarials i iniciatives que sorgeixen per crear valor i connectar-hi propostes de coneixement.

El coneixement  més valuós i menys aprofitat és el tàcit,  s’entreveu però sense ser expressat formalment.

Una de les seves funciona serà facilitar la interacció social informal, crear mitjans per la comunicació o la difusió d’informació (intranets, conferencia, groupware).  Els CKO son tecnòlegs i ambientalistes,  inverteixen en tecnologia i en millorar l’entorn. Planifiquen ambients per estimular converses formals o fortuïtes, creen esdeveniments i processos per facilitar la creació i l’intercanvi.

Un 20 % és un canvi tecnològic, un 80% un canvi cultural

Sol tractar-se d’un individu entusiasta, curiosos, motivat i contagiós.  Una persona amb una manifesta habilitat social, tolerant però també pragmàtic. Confien en la gent però intentant conèixer les seves motivacions.  No s’atura davant els problemes i sap gestionar l’estrès.  Es tracta d’algú amb capacitat d’implementar que és capaç de generar idees i projectes per fer realitat els canvis requerits. Intenten coses noves, busquen un enfocament diferent si la situació ho requereix..

El paper del CKO no s’ha establert dins la jerarquia de l’empresa. Quin paper jugaria en una estructura en xarxa? potser no existiria com a quelcom tàcit.  La seva funció es percebuda com a finita, amb un mandat  de tres a cinc anys donant resposta a una necessitat de transició a un nou model.  El procés  i la seva funció ha d’estar recolzat per la direcció per evitar les reticències dels sectors més escèptics.

Dirigeix un equip petits que treballa com consultors especialitzats. Els projectes compten amb pressupostos baixos i els fons es destinen a realitzar projectes, estudis i experiments orientats a les noves idees.

Espero que t’hagis pogut fer una idea del perfil i la missió del CKO i del repte que suposa afrontar la gestió del coneixement. Un professional que es mou en un entorn líquid afrontant una necessitat concreta i finita en el temps. M’ha semblat un bon retrat de les necessitats del nou món laboral, no dibuixant el càrrec sinó el retrat de la persona amb les seves habilitats.

El post de Chema Cepeda, los knowmads y la gestión del conocimiento, em va inspirar a aprendre més sobre el tema. Pots ampliar la teva perspectiva llegint  ¿Qué es un Chief Knowledge Officer?

Imatge modificada via Wiertz Sébastien sota llicència Creative Commons