Aquesta entrada també està disponible en: Español

Fixar-se objectius és una necessitat. Ens dóna una direcció evitant anades i vingudes en la nostra activitat, l’enfoca cap a una finalitat.

Però un objectiu és un breu capítol de la teva vida que pot durar entre 1 i 2 anys. I quan s’acaba que fas? Un altre repte, una altra fita…   Els objectius també necessiten d’una direcció, una visió a més llarg termini que els harmonitzi orientant-los i permetent que el resultat obtingut sumi.

M’agradaria parlar-te de la visió de futur, la necessitat de fixar-se objectius, de trobar els teus valors i propòsit a través del que he viscut els darrers anys

Els objectius com una necessitat

Els que parlem de la metodologia Getting Things Done (GTD) plantegem el disseny del llarg termini a traves dels horitzons de perspectiva, on per damunt de l’activitat diària hi ha la definició d’una visió del teu estil de vida a més de 3 anys vista que es construeix a base de fixar-se objectius assolibles en 1-2 anys.

Ens marquem objectius de forma continuada per aconseguir la visió de futur desitjada

En resum, de la mateixa forma que els projectes i accions són la forma per convertir una idea en realitat,  la via per materialitzar la imatge de llarg termini és fixar-se i assolir objectius. Fixar-se objectius doncs, es converteix un component indispensable per millorar el nostre futur.

Crear una visió a llarg termini

Desprès d’acumular uns quant èxits en la consecució d’objectius volia anar una mica més enllà. Havia de crear la meva pròpia visió, un pla a llarg termini que permeti orientar els resultats de cada objectiu a un fi comú.

nivells-de-perspectiva

Pensar sobre que vols a 5 anys vista és com confeccionar un collage d’imatges del que vols en cada aspecte de la teva vida. És llavors quan comencen a sorgir preguntes difícils:

  • Què és el que realment vull? Quin és el meu propòsit a la vida?
  • A què estic disposat a renunciar de la meva vida actual per aconseguir-ho?
  • Quin tipus de canvis hauré d’afrontar? Estic disposat a fer-ho?

Sovint ens fem preguntes massa genèriques amb respostes massa inconcrets i frívoles. No podem pretendre preveure tots els imprevistos del camí però si intentar anticipar els esculls més importants.

Generar una llista de pros i contres realista posa a prova el teu compromís. El que abans era un pla ambiciós es suavitza. Si et plantejaves un gran canvi et posa davant el mirall, fent-te la pregunta de si estàs disposat  a seguir endavant.

Cercant compromís i un propòsit

Una visió no és únicament  una acumulació de fites assolides, és quelcom més. En les preguntes de l’anterior punt n’hi ha una clau: Quin és el teu propòsit?

No em va satisfer la primera definició realitzada de la meva visió de futur. No disposava del compromís per donar el gran salt que plantejava. És en aquest moment en que decideixo fer un canvi de plantejament en la meva política d’objectius:

  1. M’oriento a millorar habilitats transversals i adquirir coneixements que pugui capitalitzar en un futur.
  2. Definir el meu propòsit i els meus valors. El nivell de perspectiva més elevat del qual parla David Allen al seu llibre ‘Organízate con eficacia‘.

Abans de tornar a definir una visió de futur necessitava uns arguments. Uns criteris que m’ajudessin en la presa de decisions difícils i definir millor la visió.

Part del problema era trobar un propòsit que generes compromís. En un principi creia que el grau de compromís havia de ser similar als objectius assolits en un passat però un propòsit vital esta més relacionat amb que vols fer y amb el que et fa sentir bé que amb el que vols aconseguir.

Durant l’últim any i mig he anat confeccionant una llista de valors i un propòsit consistent. No és tracta d’una declaració del que vull arribar a ser sinó del que soc i del que em mou.

Definint els meus objectius

Tornant al punt 1 de la llista anterior. M’he centrat en millorar aspectes molt concrets de les meves àrees de responsabilitat. Crear una llista de publicació privada, llençar un newsletter mensual pels meus subscriptors, formar-me en PNL… afrontant els imprevistos generats per l’activitat.

Defineixo els objectius de la forma més natural possible. Objectius SMART desenvolupats a través d’una planificació natural i definint en detall només els aspectes més immediats que vulgui dur a terme.

No vull caure en la trampa de la sobreplanificació, els intento fer avançar descomponent-los en petits projectes i administrant-los a través de la meva llista de projectes.

No m’he paralitzat pel simple fet de no tenir un “pla mestre” o una gran fita. He continuat avançant millorant aspectes personals i professionals a través de fites a 1-2 anys vista. Considero el procés de definició de valors i de pròsit encara esta obert però ha avançat el suficient per en breu començar a treballar de nou en la meva visió.